IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

PCI MultiTherm®

Kontaktné zatepľovacie systémy spoločnosti PCI - ETICS - MultiTherm sú určené na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Systém MultiTherm delíme podľa typu použitej tepelnej izolácie a typu materiálov na ich aplikáciu.Rozlišujeme systém MultiTherm® NEO, MultiTherm® M, MultiTherm® MM, MultiTherm® MP.