IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Fasádne systémy

Hlavným cieľom spoločnosti IZOLPLAST nie je iba pekná vizuálna stránka zrekonštruovanej fasády objektu, ale hlavne jej kvalita, ktorá môže byť dosiahnutá iba použitím kvalitných produktov. Z toho dôvodu pracovníci spoločnosti IZOLPLAST používajú zatepľovacie systémy spoločnosti PCI (BASF), ktorá nie je na našom ani celosvetovom trhu nováčikom. 

Spoločnosť PCI (BASF) vznikla v apríli roku 1865 pôvodne ako fabrika na výrobu farieb.

Nakoľko spoločnosť PCI vynakladá nemalé prostriedky na výskum a vývoj v oblasti chemického priemyslu, je jej vedúce postavenie na trhu nepopierateľné. Inovačnú silu spoločnosti PCI (BASF) preukazuje aj predaj nových produktov uvedených na trh v posledných rokoch. Spolupracuje s viac ako 600 významnými univerzitami, výskumnými ústavmi a spoločnosťami po celom svete. Spoločnosť PCI (BASF) sa zaoberá aj nanotechnológiou. Vývojom, výrobou a použitím materiálov, ktorých štruktúra, častice, vlákna či doštičky sú menšie ako 100 nanometrov, vďaka čomu disponujú tieto materiály novými vlastnosťami. Viaceré inovácie v oblastiach, ako je automobilová technológia, energetika, elektronika či stavebníctvo a lekárstvo, by bez nanotechnológie nebolo možné uskutočniť. Spoločnosť PCI (BASF) používa túto technológiu pre vývoj nových riešení a pre vylepšenie súčasných produktov.