IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

MultiTherm® MP

Pri aplikácii systému MultiTherm MP sa ako tepelný izolant používajú dosky z fasádneho expandovaného polystyrénu a a lepiace hmoty PCI Multicret PS a PCI Multicret Multi. Použitie systémov je z požiarnych dôvodov obmedzene požiarnou výškou a ďalšími aspektami.Požiarne a technické riešenie je súčasťou projektovej dokumentácie.

vrsty zatepľovacieho systému: 

1. obvodový múr fasády, 2. v prípade potreby penetračný náter 3. lepiaca hmota PCI Multicret PS, 4. tepelná izolácia a kotviaci systém, 5. sklotextilná sieťka s lepiacou hmotou PCI Multicret Multi, 6. pentračný náter PCI Multigrund PGU 7. povrchová úprava - omietka alebo fasádny náter