IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Podlahové systémy

Povrch podlahy na priemyselných a komerčných plochách nie je možné podceňovať. Je to plocha, ktorej sa nie je možné vyhnúť. Bohužiaľ, na dôležitosť podlahy sa často zabúda. Naša spoločnosť ponúka podlahové systémy spoločnosti PCI (koncern BASF), ktorých nespornou výhodou je jednoduchá a bezšpárová aplikácia, ktorá zabraňuje akýmkoľvek presakom. Výhodou týchto systémov je ich možnosť prispôsobiť vlastnosti podlahy požiadavkam zákaznika, ich jednoduchá a na finančné náklady nenáročná údržba.