IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Profil IZOLPLAST, s. r. o.

Spoločnosť IZOLPLAST bola založená v roku 1996. V decembri roku 2002 zmenila formu podnikania na osobu právnickú - spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom IZOLPLAST, s.r.o. Pôvodne bola zameraná na rekonštrukcie plochých striech . V roku 2005 rozšírila svoje podnikateľské aktivity aj o zatepľovanie obvodových plášťov bytových domov certifikovanými kontaktnými zatepľovacími systémami, na ktoré má vydané licencie TSÚS. Spoločnosť IZOLPLAST, s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008 a má zavedený a používa systém enviromentálneho manažérstva v súlade s európskou normou EN ISO 14001:2004. Prvá certifikácia bola získana už v roku 2005.

Pri realizácii zákazok používame výslovne certifikované strešné, fasádne a podlahové materiály. Okrem samotnej realizácie stavieb vykonávame tiež školenia pre aplikáciu týchto strešných systémov na slovenskom trhu, ako aj kontroly kvality zrealizovaných prác, a to zamestnancami vyškolenými priamo u výrobcu.

Naša spoločnosť obchoduje s izolačným materiálom, so stavebnými hmotami a stavebnou chémiou. Vyše 20 rokov spolupracujeme s výrobcom hydroizolačných materiálov SOPREMA a hlavným dodávateľom zatepľovacieho systému a podlahových hydroizolácii je spoločnosť PCI (BASF).