IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

MultiTherm® M-M

Ako tepelný izolant sa pri aplikácii systému MultiTherm M-M používajú fasádne minerálne dosky alebo lamely a lepiace hmoty PCI Multicret PS a PCI Multicret Multi. Fasádne minerálne dosky majú v smere k podkladu pozdĺžnu orientáciu tepelnoizolačných vlákien a fasádne minerálne lamely majú orientáciu vlákien k podkladu kolmú. Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych úsekov stavieb. Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému MultiTherm® M-M sa dá bezpečne zatepliť konkrétny objekt a zlepšiť tak vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie.

vrsty zatepľovacieho systému: 

1. obvodový múr fasády, 2. lepiaca hmota PCI Multicret PS, 3. tepelná izolácia, 4. kotviaci systém, 5. sklotextilná sieťka s lepiacou hmotou PCI Multicret Multi, 6. pentračný náter PCI Multigrund PGU 7. povrchová úprava - omietka