IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Realizujeme

Školská 17, Pečovská Nová Ves

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, oprava komínových telies, výmena dverí na streche


Žižkova 27, 29, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lodžií, výmena zábradlia lodžií, zateplenie a hydroizolácia strechy


 


Štós 251

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník, výmena výťahu