IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Realizujeme

Sídlisko Mladosť 21-24, Medzev

zateplenie fasády, sanácia lodžii vrátane výmeny zábradlia, zateplenie stropov s stien vstupov a zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapopvý chodník


Floriánska 7-9, Košice

zateplenie stropu 1. NP, očistenie fasády, ošetrenie fasády sanačným prostriedkom s biocídnym pôsobením, náter fasády vysokoelastickým fasádnym náterom s látkami proti biotickému napadnutiu,

VIAC

Námestie mieru 17, 19, Moldava nad Bodvou

zateplenie fasády, výmena okien a dverí strojovne výťahov, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, odkvapový chodník


Námestie Mieru 5, 6 Moldava nad Bodvou

odstránenie systémovej poruchy, zateplenie čelnej steny lodžii, výmena spoločných elektrických rozvodov, výmena dlažby prízemie až 8. poschodie, vymaľovanie schodišťa prízemia až 8. poschodie

VIAC