IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Realizujeme

Talinská 4, 5, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, dodávka montáž odvetrávacích turbín


Námestie Mieru 2, Moldava nad Bodvou

zeteplenie obvodového plášťa, sanácia lodžii, zateplenie, hydroizolácia podlahy, výmena zábradlí, zateplenie strojovne výťahu 


Námestie Mieru 5, 6 Moldava nad Bodvou

odstránenie systémovej poruchy, zateplenie čelnej steny lodžii, výmena spoločných elektrických rozvodov, výmena dlažby prízemie až 8. poschodie, vymaľovanie schodišťa prízemia až 8. poschodie

VIAC