IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

MultiTherm® NEO

Pri aplikácii systému MultiTherm NEO sa ako tepelný izolant používajú grafitové platne (EPS 70 NEO) a biele platne (EPS 70 F) z expandovaného polystyrénu a lepiace hmoty PCI Multicret PS a PCI Multicret Super. Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov. Izolanty majú nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a tepelnoizolačné vlastnosti sivého grafitového polystyrénu sú dokonca v porovnaní s ostatnými bežnými izolantami ešte cca o 20 % lepšie. Špeciálny význam má tento systém pri zatepľovaní nízkoenergetických a pasívnych domov, kde lepšie tepelnoizolačné vlastnosti izolantu umožňujú použitie menších hrúbok polystyrénu, s čím sú spojené nižšie náklady na kotevné prvky a oplechovanie.

vrsty zatepľovacieho systému: 

1. obvodový múr fasády, 2. lepiaca hmota PCI Multicret PS, 3. tepelná izolácia, 4. kotviaci systém, 5. sklotextilná sieťka s lepiacou hmotou PCI Multicret Super, 6. pentračný náter PCI Multigrund PGU a povrchovou úpravou omietka alebo fasádny náter