IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Systémové riešenia balkónov

BASF Therm

Konštrukcie balkónov, lodžií a terás patria medzi najviac zaťažované miesta budov. Je to extrémne namáhaná plocha s veľmi malým sklonom a so skladbou vrstiev, ktoré sú navzájom pevne spojené – tzn. veľmi výrazne sa navzájom ovplyvňujú. Skladba musí byť preto zhotovená tak, aby bola schopná dlhodobo zvládať extrémne zaťaženia, ktoré na ňu pôsobia: veľké výkyvy teplôt, vlhko, mráz a mnoho ďalších.
To znamená, že funkčnosť balkónov, lodžií a terás závisí hlavne od voľby materiálov, ich správnej skladby a aplikácie