IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Kurská č. 2, 4, Košice

Zateplenie fasády; chemické kotvenie, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; zateplenie stropov vstupného podlažia;  zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa 


Československej armády č.23, 25, 27, Moldava...

Zateplenie obvodových stien EPS; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Pekinská č. 17, 19, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrénom; náter kovových konštrukcií; realizácia okapového chodníka.


Severná č. 15 - 18, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien EPS; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Rovníková č. 10, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov 1. NP a 15. NP.


Námestie mieru č. 1, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Postupimská č. 13, 15, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov vstupného podlažia; zateplenie a hydroizolácia...

Mladosť č. 10, Medzev

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Kalinovská č. 3, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrén; chemické kotvenie stien; sanácia  loggií vrátane výmeny zábradlia; zateplenie stropov 1. NP.


Námestie mieru č. 9, 10 Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa.


Severná č. 13, 14, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Fábryho č. 9, Košice

Zateplenie obvodových stien EPS; chemické kotvenie stien.


Stránky