IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Rovníková č. 10, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov 1. NP a 15. NP.


Námestie mieru č. 1, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Postupimská č. 13, 15, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov vstupného podlažia; zateplenie a hydroizolácia...

Mladosť č. 10, Medzev

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Kalinovská č. 3, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrén; chemické kotvenie stien; sanácia  loggií vrátane výmeny zábradlia; zateplenie stropov 1. NP.


Námestie mieru č. 9, 10 Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa.


Severná č. 13, 14, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Fábryho č. 9, Košice

Zateplenie obvodových stien EPS; chemické kotvenie stien.


Volgogradská č. 20, 22, 24, 26, Prešov

Zateplenie obvodových stien polystyrén; chemické kotvenie stien; zateplenie stropov 1. NP.


Ľ. Štúr č. 7, 8, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien EPS; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Stránky