IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Žižkova 31, 33 Košice

komplexná obnova BD - zateplenie fasády a stropov vstupov pivničných priestorov, sanácia lóggií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia streš. plášťa, výmena ventilačných turbín


Kurská 6, 8, Košice

komplexná obnova BD, zateplenie fasády, strešného plášťa, úprava vnútorných priestorov, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Sputniková 12, Košice

Sanácia lódžii, vrátane výmeny zábradlia a zateplenia stien


Užhorodská 33, Košice

Obnova bytového domu - zateplenie obvodového a strešného plášťa, zateplenie stropov vnútorných priestorov, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Severná 5 - 8, Moldava nad Bodvou

Sanácia lódžií vrátane zateplenia stien a výmeny zábradlia


Námestie mieru č. 13, 14, Moldava nad Bodvou

Zateplenie fasády; zateplenie vonkajších a vnútorných stien loggií; sanácia a zateplenie podlahy loggií vrátane výmeny zábradlia; zateplenie vnútorných stropov; výmena okien; okapový chodník.


Park Angelinum č. 17, 18, Košice

Zateplenie fasády minerálnou vlnou;  zateplenie podchodu MV; sanácia podlahy balkónov vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí spoločných priestorov; zateplenie stropov pivníc.


Administratívna budova spoločnosti E - cent...

Zateplenie obvodových stien polystyrénom.


Lúčna č. 3, 5, Vranov nad Topľou

Zateplenie fasády, sanácia podlahy loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí na strojovni výťahov; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc.


Európska trieda č. 11, Košice

Zateplenie fasády; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Ladožská č. 1 – 6, Košice

Zateplenie fasády a stropov, stien vstupného podlažia; chemické kotvenie, sanácia loggií, výmena zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie a hydroizolácia streš.plášťa


B. Němcovej č. 22, 24, Košice

Zateplenie fasády a stropov 1. NP, sanácia loggií, balkónov, výmena zábradlia; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa; zateplenie pochôdznej strechy, okapový chodník.


Stránky