IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Severná 5 - 8, Moldava nad Bodvou

Sanácia lódžií vrátane zateplenia stien a výmeny zábradlia


Námestie mieru č. 13, 14, Moldava nad Bodvou

Zateplenie fasády; zateplenie vonkajších a vnútorných stien loggií; sanácia a zateplenie podlahy loggií vrátane výmeny zábradlia; zateplenie vnútorných stropov; výmena okien; okapový chodník.


Park Angelinum č. 17, 18, Košice

Zateplenie fasády minerálnou vlnou;  zateplenie podchodu MV; sanácia podlahy balkónov vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí spoločných priestorov; zateplenie stropov pivníc.


Administratívna budova spoločnosti E - cent...

Zateplenie obvodových stien polystyrénom.


Lúčna č. 3, 5, Vranov nad Topľou

Zateplenie fasády, sanácia podlahy loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí na strojovni výťahov; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc.


Európska trieda č. 11, Košice

Zateplenie fasády; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Ladožská č. 1 – 6, Košice

Zateplenie fasády a stropov, stien vstupného podlažia; chemické kotvenie, sanácia loggií, výmena zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie a hydroizolácia streš.plášťa


B. Němcovej č. 22, 24, Košice

Zateplenie fasády a stropov 1. NP, sanácia loggií, balkónov, výmena zábradlia; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa; zateplenie pochôdznej strechy, okapový chodník.


Kurská č. 2, 4, Košice

Zateplenie fasády; chemické kotvenie, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; zateplenie stropov vstupného podlažia;  zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa 


Československej armády č.23, 25, 27, Moldava...

Zateplenie obvodových stien EPS; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Pekinská č. 17, 19, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrénom; náter kovových konštrukcií; realizácia okapového chodníka.


Severná č. 15 - 18, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien EPS; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Stránky