IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Moldavská 17, 19, Košice

sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Budapeštianska 6, 8 Košice

zateplenie fasády, zateplenie stropov vstupov a pivničných priestorov, dlažba vo vnútorných priestorov, nátery stien, nové pivničné boxy, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a...

Exnárova 4, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena stúpacích el. vedení, zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov, zateplenie a hydroizolácia...

Športová 3, Gelnica

obnova BD - zateplenie fásady a zateplenie vnútorných priestorov, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Krakovská 16, Košice

zateplenie fasády sivým polystyrénom, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, realizácia okapového chodníka a výmena okien spoločných priestorov a...

Námestie Mieru 11, 12, Moldava nad Bodvou

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena dlažby vnútorných priestorov, nátery, maľby


Štefánikova 17, 19, 21 Prešov

zateplenie fasády, rekonštrukcia zádveria, vymurovanie presklenných stien, výmena schodiskových a pivničných okien, dverí, výmena balkónových zábradlí, nový okapový chodník


Lúčna 818/25, 27 Vranov nad Topľou

zateplenie fasády sivým polystyrénom, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, okapový chodník, prístrešky nad vchody


Žižkova 31, 33 Košice

komplexná obnova BD - zateplenie fasády a stropov vstupov pivničných priestorov, sanácia lóggií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia streš. plášťa, výmena ventilačných turbín


Kurská 6, 8, Košice

komplexná obnova BD, zateplenie fasády, strešného plášťa, úprava vnútorných priestorov, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Sputniková 12, Košice

Sanácia lódžii, vrátane výmeny zábradlia a zateplenia stien


Užhorodská 33, Košice

Obnova bytového domu - zateplenie obvodového a strešného plášťa, zateplenie stropov vnútorných priestorov, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Stránky