IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Sídlisko Mladosť 21-24, Medzev

zateplenie fasády, sanácia lodžii vrátane výmeny zábradlia, zateplenie stropov s stien vstupov a zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník


Floriánska 7-9, Košice

zateplenie stropu 1. NP, očistenie fasády, ošetrenie fasády sanačným prostriedkom s biocídnym pôsobením, náter fasády vysokoelastickým fasádnym náterom s látkami proti biotickému napadnutiu,

...

Námestie mieru 17, 19, Moldava nad Bodvou

zateplenie fasády, výmena okien a dverí strojovne výťahov, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, odkvapový chodník


Talinská 11, Košice

zateplenie fasády, stien strojovní, sanácia lodžii, hydroizolácia podláh lodžii a zateplenie, výmena zábradlí, zateplenie stropov 1. NP, okapový chodník


Námestie Mieru 2, Moldava nad Bodvou

zeteplenie obvodového plášťa, sanácia lodžii, zateplenie, hydroizolácia podlahy, výmena zábradlí, zateplenie strojovne výťahu 


Námestie Mieru 5, 6 Moldava nad Bodvou

odstránenie systémovej poruchy, zateplenie čelnej steny lodžii, výmena spoločných elektrických rozvodov, výmena dlažby prízemie až 8. poschodie, vymaľovanie schodišťa prízemia až 8. poschodie...

Žižkova 27, 29, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lodžií, výmena zábradlia lodžií, zateplenie a hydroizolácia strechy


 


Moldavská 17, 19, Košice

sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie stien


Budapeštianska 6, 8 Košice

zateplenie fasády, zateplenie stropov vstupov a pivničných priestorov, dlažba vo vnútorných priestorov, nátery stien, nové pivničné boxy, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a...

Kúpele Štós 251

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník, výmena výťahu


Exnárova 4, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena stúpacích el. vedení, zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov, zateplenie a hydroizolácia...

Športová 3, Gelnica

obnova BD - zateplenie fásady a zateplenie vnútorných priestorov, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Stránky