IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Talinská 11, Košice

zateplenie fasády, stien strojovní, sanácia lodžii, hydroizolácia podláh lodžii a zateplenie, výmena zábradlí, zateplenie stropov 1. NP, okapový chodník


Námestie Mieru 2, Moldava nad Bodvou

zeteplenie obvodového plášťa, sanácia lodžii, zateplenie, hydroizolácia podlahy, výmena zábradlí, zateplenie strojovne výťahu 


Žižkova 27, 29, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lodžií, výmena zábradlia lodžií, zateplenie a hydroizolácia strechy


 


Moldavská 17, 19, Košice

sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie stien


Budapeštianska 6, 8 Košice

zateplenie fasády, zateplenie stropov vstupov a pivničných priestorov, dlažba vo vnútorných priestorov, nátery stien, nové pivničné boxy, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a...

Kúpele Štós 251

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník, výmena výťahu


Exnárova 4, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena stúpacích el. vedení, zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov, zateplenie a hydroizolácia...

Športová 3, Gelnica

obnova BD - zateplenie fásady a zateplenie vnútorných priestorov, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Krakovská 16, Košice

zateplenie fasády sivým polystyrénom, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, realizácia okapového chodníka a výmena okien spoločných priestorov a...

Námestie Mieru 11, 12, Moldava nad Bodvou

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena dlažby vnútorných priestorov, nátery, maľby


Štefánikova 17, 19, 21 Prešov

zateplenie fasády, rekonštrukcia zádveria, vymurovanie presklenných stien, výmena schodiskových a pivničných okien, dverí, výmena balkónových zábradlí, nový okapový chodník


Lúčna 818/25, 27 Vranov nad Topľou

zateplenie fasády sivým polystyrénom, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, okapový chodník, prístrešky nad vchody


Stránky