IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie z hydroizolácie striech

hala, Textilná, Košice

hydroizolácia, zateplenie a prespádovanie strešného plášťa


 


OC FRESH - Gelnica

hydroizolácia strešného plášťa vrátane zateplenia


predajňa FRESH, Michalovce

hydroizolácia strešného plášťa


auto Gábriel, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Krajský súd Košice

hydroizolácia strešného plášťa


BEL Michalovce, syráreň, mliekareň

hydroizolácia strešného plášťa


hala mliekarne Kežmarok

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


ZŠ Čaklov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


SOŠ Ostrovského, KOšice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Skladová hala Sténia, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


OC Hornád, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Obrody 15, 17, 19, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Stránky