IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie z hydroizolácie striech

OC FRESH Spišská Nová Ves

zeteplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Matice slovenskej 1, Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Kežmarská 5, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena svetlíka, výlezov, strešných vpustí a odvetrávacích turbín 


Magurská 5, 7, 9, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


ZŠ Požiarnická Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Školská 17, Pečovská Nová Ves

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, oprava komínových telies, výmena dverí na streche


OC FRESH Moldavská, Košice

zateplenie a hydroizolácia, hydroizolácia a ochrana proti prerastaniu koreňov, štrková a vegetačná časť strechy


 


hala - Čaňa

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Sibírska 6-10, Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena strešných odvetrávacích digestorov a výlezov, zateplenie časti fasády 


Československej armády 9-15, Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Vihorlatská 19, 20 Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena strešných výlezov a odvetrávacích turbín


Jurkovičova 12, 13 Prešov

zateplenie, vyspádovanie, výmena výlezov a odvetrávacích turbín a hydroizolácia strešného plášťa


Stránky