IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie z hydroizolácie striech

Kúpele Štós 251

zateplenie, hydroizolácia strešného plášťa, výmena strešných vpustí, odvetrávacich turbín, zateplenie digestorov, výmena okná a dverí strojovne


OC FRESH Spišská Nová Ves

zeteplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Matice slovenskej 1, Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Kežmarská 5, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena svetlíka, výlezov, strešných vpustí a odvetrávacích turbín 


Magurská 5, 7, 9, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


ZŠ Požiarnická Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Clementisova 10-12, Košice

zateplenie polystyrénom hr. 200 mm a hydroizolácia strešného plášťa, výmena odvetrávacích turbín


OC Laborec, Košice

zateplenie minerálnou vlnou hr. 400 mm a hydroizolácia strešného plášťa


Školská 17, Pečovská Nová Ves

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, oprava komínových telies, výmena dverí na streche


OC FRESH Moldavská, Košice

zateplenie a hydroizolácia, hydroizolácia a ochrana proti prerastaniu koreňov, štrková a vegetačná časť strechy


 


hala - Čaňa

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Sibírska 6-10, Prešov

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena strešných odvetrávacích digestorov a výlezov, zateplenie časti fasády 


Stránky