IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Hydroizolácie striech

Profesionálny a odborný prístup s dlhoročnými skúsenosťami.

Spoločnosť IZOLPLAST poskytuje 10 ročnú záruku na zrealizované práce. Výrobca materiálov SOPREMA, ktoré používame, poskytuje na produkty záruku 10 rokov, pričom predpokladaná životnosť hydroizolačného systému je až 20 rokov. Samozrejme pri správnej aplikácii, ako aj pri pravidelných kontrolách, ktoré dokážu včas zachytiť akékoľvek možné mechanické poškodenie a následne zriešiť opravu. Pracovníci absolvujú pravidelné školenia priamo u výrobcu hydroizolácii SOPREMA, majú velké množstvo skúsenosti a cez milión m2 zrealizovaných plochých striech všade vo svete.

SOPREMA je na trhu už od roku 1908, pôsobí po celom svete, so svojimi  59 výrobnými závodmi, 90 dcérskymi spoločnosťami a viac ako 4 000 distribútormi.  

Ak sa rozhodnete pre opravu, alebo pre zateplenie strešného plášťa naši technický pracovníci Vám  po ohliadke a zistení skutkového stavu určia najoptimálnejšie riešenie, vrátane vypracovania dokumentácie s alternatívnymi riešeniami opravy, alebo zateplenia strešného plášťa na základe tepelnotechnických výpočtov.Pred rekonštrukciou strešných plášťov, ak to situácia vyžaduje, vykonávame sondy do strešného plášťa, za účelom presného identifikovania príčin zatekania.

 

Realizujeme strešné systémy na báze:

- SBS modifikovaných asfaltových pásov

- PVC fólii

- TPO fólii

- tekutých hydroizolácii

 

Spádovanie a zateplenie sa realizuje:

- spádovými klinmi z EPS alebo z minerálnej vlny