IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

SOŠ Ostrovského, KOšice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa