IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Tekuté hydroizolácie

SOPREMA ponúka aj kvalitné tekuté hydroizolácie

ALSAN FLASHING

je jednozložková hydroizolácia na báze živice polyuretanu a asfaltu na hydroizoláciu striech bez použitia plameňa. Aplikuje sa priamo na asflatové hydroizolácie bez akejkoľvek penetrácie. Je UV odolná a ostáva pružná aj pri nízkych teplotách. Je ideálna na odstránenie problémov pri hydroizolácii detailov, ukončenie hydroizolácie striech, prechodov cez strešný plášť. Môže byť použitá aj bez okapových prvkov pre odvod dažďovej vody zo zvislej plochy na hydroizoláciu.

Prechody a špáry musia byť zosilnené páskou - výstužnou tkaninou.

 

CURAL

je vodeodolný a vysoko UV odolný náter na báze elastomerového asfaltu s hliníkovými pigmentami a minerálnymi prísadami. Používa sa na obnovu starých strešných plášťov ako aj na nové strechy. Je výbornou ochranou kovových konštrukcií proti korózii (plech, komín, klampiarske prvky, ...). Podľa veľkosti plochy sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním.