IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

SBS asfaltové pásy

SBS modifikované pásy (z hľadiska vlastností týchto výrobkov sú pre naše podnebné pásmo najvhodnejšie) sú výrobky disponujúce mnohými charakteristickými a špeciálnymi vlastnosťami, napr. samozaceľujúca schopnosť, masívnosť pásu a jeho dobrá mechanická ochrana abrazívnou bridlicou je ťažko dosiahnuteľná u iných materiálov. Kvalitné pásy na tejto báze sú veľmi ohybné, elastické a pre technológiu s mechanickým kotvením majú špeciálne stabilizačné vložky s veľmi vysokou pevnosťou. Dosahujú najlepšie požiarne vlastnosti zo všetkých porovnávaných materiálov. 

Asfaltové pásy spoločnosti SOPREMA, ktoré sú v našej ponuke, môžu pri pravidelných prehliadkach technikom dosiahnuť životnosť až 30 rokov.

Asfaltové pásy sa delia podľa ich použitia na spodné alebo vrchné asfaltové pásy, parozábrany, asfaltové pásy vhodné k realizácii zelených striech, k výstavbe mostov, a pod.

Podľa skladby strešných plášťov sa rozdeľujú aj strešné systémy; na systémy natavované, lepené alebo kotvené strešné systémy.

Strešné systémy s obrátenou skladbou strechy sa aplikujú v prípade zelených striech, striech so štrkovou vrstvou alebo s vrchnou vrstvou, ktorú tvorí dlažba.