IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Tomášikova 2-14 Prešov

zateplenie fasády, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, sanácia lodžii, výmena zábradlia lodžii (murované, oceľové), zateplenie stropov 1.NP, vymurovanie vstupov, úprava vonkajších schodov, okapový chodník