IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

sklad vody, Textilná 1, Košice

hydroizolácia strešného plášťa - TPO fólia