IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Sídlisko Mladosť 21-24, Medzev

zateplenie fasády, sanácia lodžii vrátane výmeny zábradlia, zateplenie stropov s stien vstupov a zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník