IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Pekinská č. 17, 19, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrénom; náter kovových konštrukcií; realizácia okapového chodníka.