IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Námestie mieru č. 9, 10 Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa.