IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Kurská 6, 8, Košice

komplexná obnova BD, zateplenie fasády, strešného plášťa, úprava vnútorných priestorov, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia