IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Kúpele Štós 251

zateplenie, hydroizolácia strešného plášťa, výmena strešných vpustí, odvetrávacich turbín, zateplenie digestorov, výmena okná a dverí strojovne