IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Kežmarská 5, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena svetlíka, výlezov, strešných vpustí a odvetrávacích turbín