IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Jurkovičova 12, 13 Prešov

zateplenie, vyspádovanie, výmena výlezov a odvetrávacích turbín a hydroizolácia strešného plášťa