IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

hala, Textilná, Košice

hydroizolácia, zateplenie a prespádovanie strešného plášťa