IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Administratívna budova spoločnosti E - cent, s.r.o., Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrénom.