IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Zatepľovanie budov

Garantujeme služby ktoré Vám ušetria čas a náklady

Pre správcov a vlastníkov bytových domov je ideálne uskutočňovať prípravu aj samotnú realizáciu komplexnej obnovy bytového domu jednou spoločnosťou.

IZOLPLAST, s.r.o. je spoločnosť, ktorá v plnom rozsahu za Vás uskutoční samotnú prípravu projektu, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a odborných posudkov. Skompletizujeme žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie zo strany štátu (odstraňovanie systémových porúch), ako aj úver  zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V prípade požiadavky môžeme zabezpečiť financovanie stavby aj komerčným úverom. Zabezpečíme kompletné podklady k vydaniu stavebného povolenia. Pri samotnej realizácii vieme zabezpečiť všetky inžinierske činnosti vrátane technického dozoru. Vypočítame Vám výšku úveru prepočítanú na jednotlivé byty pri rôznych spôsoboch financovania. Samozrejmosťou je termovízne premeranie obvodového plášťa, pred a po realizácii kompletnej obnovy bytového domu.

 

Čo sa zateplením získa?

Po zateplení uniká v zimnom období z budovy menej energie. Povrchová teplota vnútorných stien sa zvýši, čím sa zvýši pocit tepelnej pohody. Z ekonomickej stránky to znamená nižšie finančné náklady na vykurovanie (odborníkmi overená úspora je 30-40% z celkového množstva energie na vykurovanie), finančnú úsporu pri skrátenej vykurovacej sezóne a nižšie investície do zdrojov tepla, rozvodov, ako aj vykurovacích telies. Z technickej stránky nedochádza ku kondenzácii vodných pár na vnútorných povrchoch stien, nevznikajú plesne, bývanie nadobúda príjemnejší a hodnotnejší rozmer. Ďalšími technickými dôvodmi sú napríklad zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukovo izolačných vlastností tepelných izolantov, lepšie využitie tepelne akumulačných vlastností múrov a nové architektonické stvárnenie, farebné a štrukturálne riešenie.