IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Strešné systémy

Strecha je jednou z najdôležitejším častí budov nakoľko nás a náš majetok chráni pred klimatickými podmienkami. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležité venovať pozornosť správnemu výberu pri realizácii novej strechy alebo pri rekonštrukcii strechy poškodenej. Je nutné zohľadniť rôzne faktory, ako napr. konštrukcia stavby, možné zaťaženie konštrukcie, odvodnenie strechy, vhodná skladba strechy aj z hľadiska podnebných podmienok alebo využitia (pochôdzna, nepochôdzna, zelená, ...), požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Žiaden z faktorov nie je možné opomenúť, nakoľko naše rýchle, nepremyslené rozhodnutie, môže mať vplyv na správnu funkčnosť a na životnosť strešného plášťa, čo sa nie v malej miere odrazí aj na našich financiach.