IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Hydroizolácie striech

Profesionálny a odborný prístup s dlhoročnými skúsenosťami.

Firma poskytuje 10 ročnú záruku na zrealizované práce. Výrobcovia poskytujú na produkty záruku 10 rokov pričom predpokladaná životnosť hydroizolačného systému je až 30 rokov. Pracovníci absolvujú pravidelné školenia priamo u výrobcu, majú velké množstvo skúsenosti a cez milión m2 zrealizovaných plochých striech.

Ak sa rozhodnete pre opravu, alebo pre zateplenie strešného plášťa naši technický pracovníci Vám  po ohliadke a zistení skutkového stavu určia najoptimálnejšie riešenie, vrátane vypracovania dokumentácie s alternatívnymi riešeniami opravy, alebo zateplenia strešného plášťa na základe tepelnotechnických výpočtov.Pred rekonštrukciou strešných plášťov, ak to situácia vyžaduje, vykonávame sondy do strešného plášťa, za účelom presného identifikovania príčin zatekania.

 

Realizujeme strešné systémy na báze:

- SBS modifikovaných asfaltových pásov

- PVC fólii

- TPO fólii

- tekutých hydroizolácii

 

Spádovanie strešných plášťov.

Spádovanie a zateplenie sa realizuje:

- spádovými klinmi z EPS

- spádovými klinmi z minerálnej vlny 

- ľahčeným betónom s prímesami z polystyrénovej drte (polystyrénbetón)