IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Realizujeme

Jurkovičova 1, 2 Košice

zateplenie, vyspádovanie a hydroizolácia strešného plášťa vrátane výmeny odvetrávacích turbín a výlezov


Moldavská 17, 19, Košice

sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia


Budapeštianska 6, 8 Košice

zateplenie fasády, zateplenie stropov vstupov a pivničných priestorov, dlažba vo vnútorných priestorov, nátery stien, nové pivničné boxy, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a

VIAC

Štós 251

zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, okapový chodník, výmena výťahu


Exnárova 4, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena stúpacích el. vedení, zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov, zateplenie a hydroizolácia

VIAC