IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Realizujeme

ZŠ Požiarnická 3, Košice

zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Karpatská 19, Prešov

jednovsrtvový hydroizolačný systém s mikroventiláciou, výmena strešného výlezu


Exnárova 4, Košice

obnova bytového domu, zateplenie fasády, sanácia lódžií vrátane výmeny zábradlia, výmena stúpacích el. vedení, zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov, zateplenie a hydroizolácia

VIAC

Športová 3, Gelnica

obnova BD - zateplenie fásady a zateplenie vnútorných priestorov, sanácia lódžií a výmena zábradlia, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa