IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Vybrané referencie zo zatepľovania budov

Administratívna budova spoločnosti E - cent...

Zateplenie obvodových stien polystyrénom.


Lúčna č. 3, 5, Vranov nad Topľou

Zateplenie fasády, sanácia podlahy loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí na strojovni výťahov; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc.


Európska trieda č. 11, Košice

Zateplenie fasády; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien a dverí; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa


Ladožská č. 1 – 6, Košice

Zateplenie fasády a stropov, stien vstupného podlažia; chemické kotvenie, sanácia loggií, výmena zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie a hydroizolácia streš.plášťa


B. Němcovej č. 22, 24, Košice

Zateplenie fasády a stropov 1. NP, sanácia loggií, balkónov, výmena zábradlia; výmena okien; zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa; zateplenie pochôdznej strechy, okapový chodník.


Kurská č. 2, 4, Košice

Zateplenie fasády; chemické kotvenie, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; zateplenie stropov vstupného podlažia;  zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa 


Československej armády č.23, 25, 27, Moldava...

Zateplenie obvodových stien EPS; výmena okien; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Pekinská č. 17, 19, Košice

Zateplenie obvodových stien polystyrénom; náter kovových konštrukcií; realizácia okapového chodníka.


Severná č. 15 - 18, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien EPS; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Rovníková č. 10, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien, sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov 1. NP a 15. NP.


Námestie mieru č. 1, Moldava nad Bodvou

Zateplenie obvodových stien polystyrén; zateplenie strešného plášťa polystyrénom a zaizolovaná dvojvrstvovou izoláciou z modifikovaných SBS pásov.


Postupimská č. 13, 15, Košice

Zateplenie fasády, chemické kotvenie stien; sanácia loggií vrátane výmeny zábradlia; výmena okien; murovanie schodiskových stien; zateplenie stropov vstupného podlažia; zateplenie a hydroizolácia...

Stránky