IZOLPLAST - Garant funkčných riešení

Jurkovičova 1, 2 Košice

zateplenie, vyspádovanie a hydroizolácia strešného plášťa vrátane výmeny odvetrávacích turbín a výlezov